5 platser kvar! Missa inte förlagsresan till Helsingfors

Platser kvar till Förlagsklubbens förlagsresa till Helsingfors!

Vi har glädjen att arrangera denna resa i samarbete med FILI (Finnish Literature Exchange), en expert- och exportorganisation som stöder översättning, tryckning och utgivning av litteratur. FILI främjar även kännedomen om Finlands litteratur i utlandet (www.finlit.fi)

Du kan anmäla dig här på vår hemsida eller mejla ditt intresse till mig på engstedt.danuta@gmail.com. Du kan delta i hela eller delar av programmet.

Efter succén som fokusland (Finnland. Cool.) vid fjolårets Frankfurt Book Fair fortsätter de internationella framgångarna för den finländska litteraturen. Finlands geografiska läge mellan öst och väst och med två officiella språk har gynnat en utåtriktad kulturell orientering alltsedan Edith Södergrans och Henry Parlands modernistiska gryning.

Förlagsklubben arrangerar nu en resa till Helsingfors där vi besöker förlagen WSOY och Tammi, (Bonnier Finland), det finlandssvenska Schildt & Söderströms, det oberoende förlaget Teos, får en visning av Alvar Aaltos Akademiska bokhandeln och träffar trevliga och intressanta förlagskollegor även från flera andra förlag på en mottagning hos FILI (Finlands Literature Exchange). Dessutom får vi en spännande introduktion till den finska läromedelsbranschen och det "finska skolundret", det finländarna själva kallar ”Learning Comes From Finland”.

Program

Onsdag 27 maj (för dem som har möjlighet och så önskar)

Vi träffas kl 19.30 vid restaurang Juuri (Högbergsgatan 27) och inleder med en gemensam middag. Med på middagen är några finländska förlagspersoner som inte har möjlighet att delta senare.

Torsdag 28 maj

8:30-12.00 Fili, Finnish Literature Exchange, Riddarhuset (Riddaregatan 1)

  • Finsk kultur- och förlagshistoria
  • Finsk bokmarknad idag, även i ett läromedelsperspektiv (Learning comes from Finland).
  • Om finsk litteraturexport, stödformer, satsningen på Finland. Cool. på Frankfurtmässan oktober 2014, Exportsuccén med mera.

Mellan de tre föredragen serveras kaffe och det finns möjlighet till frågor.

Eftermiddagen inleds med gemensam lunch kl 12.30, varefter vi promenerar till två förlagsbesök.

13.30-15.00 Teos (finskspråkigt, relativt nystartat, hög litterär kvalitet, framgångsrik utgivning, stark finansiering). Privatägt. www.teos.fi/teos-in-english.html

16-17.30 Schildts & Söderströms (det finlandssvenska förlaget). Stiftelseägt. www.sets.fi

19.00-21.30 Mottagning med mat och dryck för samtliga deltagare samt alla medverkande finska förlag inklusie fler inbjudna förlagspersoner i Riddarhuset, Riddargatan 1.

Fredag 29 maj

8.30 Kaffe i Bonnier Finlands hus

9.00-9.45 WSOY, (Werner Söderström OY), ett av de största mest anrika litterära förlagen. Bonnierägt. www.wsoy.fi/in-english

10.00-10.45 Tammi, det tredje största finska förlaget. Bonnierägt.                                 www.tammi.fi/in-english

11.00-12.00 Elina Ahlbäck Literary Agency, litterär agent. www.ahlbackagency.com/

Lunch i Bonnier Finlands hus.

13.30-14.30 Akademiska bokhandeln (ritad av Alvar Aalto)

15.00 Officiella programmet slut.

Som tidigare resor i Förlagsklubbens regi står man för resa och hotell själv. Kostnaden för arrangemanget är 1800 kr och då ingår luncherna samt en middag. Vi återkommer med detaljerat program samt förslag på hotell och annan praktisk information till de som anmäler sig. Du måste naturligtvis vara medlem i Förlagsklubben.

Reseledare från Förlagsklubben är Ulf Ivarsson och Danuta Engstedt. Resan arrangeras i samarbete med FILI – Finnish Literature Exchange, en expert- och exportorganisation, som stöder översättning, tryckning och utgivning av litteratur. FILI främjar även kännedomen om Finlands litteratur i utlandet (Mer info finns på www.finlit.fi.)

Välkommen att anmäla dig här på hemsidan eller mejla ditt intresse till engstedt.danuta@gmail.com!

Först till kvarn gäller! Vi har haft vissa problem med hemsidans anmälningsfunktion, så därför är du även välkommen att mejla ditt intresse till mig.

Danuta