Årets redaktör - grattis Tina Rabén!

På Förlagsklubbens årsfest den 15 maj delades traditionsenligt utmärkelsen Bokbranschens redaktörspris ut. 2019 års pris gick till frilansredaktören Tina Rabén, som började sin redaktörsbana på Bonniers 1995 och gick över till frilansande verksamhet 2002. Detta är den 26:e årgången av priset, som förutom ett diplom också består av prissumman 10 000 kronor.

Juryns motivering lyder

Noggrannhet, språkkänsla och lyhördhet är egenskaper som utmärker årets redaktörspristagare. Till dessa ska även fogas envishet, dramaturgisk blick samt pedagogisk skärpa – allt det som i kombination med en mångårig erfarenhet gör att såväl författare, översättare som förlag känner sig trygga i Tina Rabéns händer.

Sagt om Tina

Ola Larsmo, författare:

– Jag har aldrig haft en mer noggrann och envis redaktör; hon har räddat mig från många fadäser. Dessutom är denna envishet och känsla för nyanser kopplad med en orubbligt positiv inställning. Man kan inte vara i bättre händer som författare.

Eva Gedin, förläggare och förlagschef, Norstedts:

– Som förläggare är man alltid i mycket trygga händer när Tina Rabén är redaktör.

Svante Weyler, Senior rådgivare och grundare av Weyler Förlag:

– Hennes arbete utmärks av extremt god språkkänsla och, vilket ofta förbises när redaktörer bedöms, väldigt god förmåga att väcka förtroende och respekt hos de författare och översättare hon arbetar med.

 

Prisnämnd för redaktörspriset 2019 har varit:

Bertil Wahlström, J.A. Lindblads Bokförlag samt representant för Understödsfonden; Elnaz Baghlanian, Svenska PEN; Johanna Haegerström, Albert Bonniers Förlag; Esbjörn Knutsson, Akademibokhandeln, Ada Wester, Lilla Piratförlaget, Anders Bergman, Natur och Kultur, Anja Eriksson, Opal och Förlagsklubben samt Stefan Skog, MiMa Förlag.