Förlagsklubben på Volante förlag

Många av oss medlemmar besökte värmen på Volante förlag en kylig kväll i mars; en rundvandring på förlaget och sedan fick vi medlemmar svar på alla våra frågor nere i bokhandeln. Snabbt etablerades känslan av vad Volante är - ett allmänutgivande förlag med tyngdpunkt på sakprosa, populärvetenskap, forskning- och debatt samt management- och business. Vi fick ta del av vad Volante brinner för; böckerna och människorna bakom dem. 

Man står på flera ben; ett bokförlag och en agentur och "skyltfönstret" utåt världen i form av en bokhandel. Bokförlaget är Volante, agenturen Speakersnet och Gamla sta´ns bokhandel. Många författare är goda talare och vissa av dem - till exempel inom området management & business - är många erfarna och väl anlitade talare.

Visionen är att göra världen lite klokare och roligare. Nyfikenheten var stor bland oss medlemmar. VD & förlagschef Tobias Nelsén och sälj-/marknadsansvarig för bokhandeln Matilda Berg svarade på en strid ström av frågor, bland annat Volantes tankar kring ljudböcker. I detta sammanhang nämndes att ljudboksformatet inte är fördelaktigt för ett förlag som Volante; faktaspäckade med teorier och resonemang samt många gånger även illustrerade.

Förlagsklubben tackar för en mycket rolig kväll på Volante och vi medlemmar blev definitivt klokare!