God Bokmässa!

Vi kunde inte fått bättre nyheter under  årets stora bokfest; att försäljningen av böcker ökar efter flera års nedgång och att den fysiska bokhandeln verkar ha brutit det mörker som präglat den sedan 2007. Glädjande förra året (som var det första året med samlad statistik från Förläggareföreningen och Bokhandlareföreningen) var att barn- och ungdomsböcker stod emot den negativa trenden och ökade. Idag kan vi glädja oss åt att svenskarnas bokinköp totalt ökade med hela 100 miljoner kronor eller  ca 6%. Mest köper vi allmän facklitteratur, barn- och ungdomsböcker samt böcker om mat och dryck - men även skönlitteratur och naturligtvis deckare. Även andra trender syns i statistiken, bland annat att småförlagens titlar allt oftare syns på topplistorna.

Det synes som om både förlagens och bokhandelns arbete till slut har medvind!

Ett sätt att hålla din professionalitet vid liv och utveckla den i den snabbt föränderliga förlagsbranschen är att delta i Förlagsklubbens kurser och nätverka på våra medlemsträffar. Våra kurser är särskilt anpassade till förlagsvärldens behov och ett tillfälle att träffas över förlags- och verksamhetsgränserna. Vi är idag ca 450 medlemmar och de kurser, förlagsträffar, bokbarer och fester vi ordnar har överlag visat sig vara mycket populära. Under våren kommer vi att blicka över våra egna gränser och göra en förlagsresa till en europeisk huvudstad. 

Men först en intressant höst:

Den 21 oktober bjuder vi in till en pocketkväll där vi diskuterar pocketboken och dess ställning idag. Hur står formatet sig? Kommer det digitala att dränka pocketmarknaden? Kom och diskutera med Louise Bäckelin (Pocketförlaget) och Stefan Skog (Norstedts)!

Den 4 november besöker vi Sanoma utbildning som satsar mycket på digital utgivning i sitt mål att vara ett nyfiket och visionärt förlag.

Under hösten lanserar vi tre nya kurser:

- Grundkurs ”Att göra e-böcker i InDesign, 6 oktober, uppföljning 20 oktober. NYHET!

- Fortsättningskurs ”Att göra e-böcker i InDesign den 3 november,  uppföljning 24 november. NYHET

- Kurs "Skriva reklam- och marknadsföringstexter för böcker den 17 oktober. NYHET!

Sist, men inte minst återkommer Fortsättningskurs Att bryta böcker i InDesign den 12-13 november.

Väl mött!

Danuta, ordförande med styrelse