Stötta Förlagsklubben!

Vi i styrelsen arbetar för att lägga sista handen vid ett bra och varierat program av medlemsträffar för hösten. Kurser, förlagsbesök och spännande kulturkvällar finns på listan och vi kommer inom kort med mer information! 

Tänk på att stötta vår verksamhet – inte minst genom att betala din medlemsavgift på 250 kronor - men även genom att berätta om oss till dina kollegor, frilansare du jobbar med och andra i branschen. 

Värva en medlem! Som ny medlem under hösten 2020 ingår även medlemsskap för 2021!