Maria Hamrefors om den svåra resan

I år drog vi igång Förlagsklubbsåret redan den 23 januari med Maria Hamrefors, VD för Akademibokhandeln, som generöst delade med sig av sina tankar kring framtidens bokhandel. Som vanligt, dryftades många tankar som utmynnade i intressanta diskussioner under kvällen. 

Det är en svår resa att försöka vända Akademibokhandeln från dagens tuffa utgångsläge till ett lönsamt företag på grön kvist. Inte minst eftersom det handlar om att det är två hårt blödande företag som har slagits ihop; Akademibokhandeln och Bokia. Dessutom – om Konkurrensverket så godkänner – köper Akademibokhandeln Bokus. Näthandeln blir därmed en del av Akademibokhandeln.

Vi kan inte konkurrera med sortimentsbredd eller pris, påpekade Maria Hamrefors, utan vi måste bli det självklara valet som mötesplats för vuxna och barn när de söker kunskap, vill bli inspirerade eller köper en present. Och Akademibokhandeln räknar med att det bara i den fysiska bokhandeln handlar om 30 miljoner kundbesök i 130 butiker..

Maria berättade öppet och engagerat om de arbeten som pågår för att stärka Akademibokhandeln - som är viktig för hela boksverige – med läsandet i fokus. Det handlar mycket om att kunden ska ha en emotionell relation till sin bokhandel! 

Så nu till Alla Hjärtans Dag gillar även mjuka hjärtan hårda paket!"