Välkommen till 2021!

Vårprogrammet kördes igång direkt den 14 januari med en mycket uppskattad inspirationsföreläsning om digital typografi med Eva Wilson. Under januari kommer vi att erbjuda bland annat en favorit i repris ”Sakprosans dramaturgi” med Martin Kaunitz (21 januari) och i februari börjar vi med en helt ny kurs ”Projektledning av illustrerade böcker” (4 februari). Andra spikade webbkurser som ges är ”Bokens fysik – ett föredrag om tryck, trender, tekniker och material” med Zane Johansson (9 februari) samt ytterligare en favorit i repris ”Språkriktighet ”med Språkrådets Gabriella Sandström. Ett antal nya kurser och föreläsningar är också under planering för våren och hösten 2021.
Vi i styrelsen arbetar för att lägga sista handen vid ett bra och varierat program av medlemsträffar för året 2021. Vi återkommer även med information kring när det traditionella utdelandet av utmärkelsen ”Årets redaktör” samt årsmötet går av stapeln. Detsamma gäller förlagsresan till kulturhuvudstaden Kraków, vilken tyvärr sannolikt måste flyttas fram till hösten 2021 eller våren 2022. Du kan läsa mer om vad som händer på vår hemsida www.förlagsklubben.se som uppdateras löpande, via vårt nyhetsbrev, på Instagram och Facebook.

Vi hoppas att du som varit medlem tidigare fortsätter att stötta Förlagsklubben genom att betala medlemsavgiften även detta märkliga år 2021. Vi uppdaterar löpande - så håll dig informerad! Om du flyttat eller bytt jobb, glöm inte att uppdatera dina uppgifter på "Mina sidor" samt håll utkik på vår hemsida!

Ta väl vara på dig och dina närmsta!

Om Förlagsklubben

Förlagsklubben är till för alla förlagsanställda samt frilansare som har bokförlag som huvudsakliga uppdragsgivare samt studerande vid förlagskunskapsutbildning.

Förlagsklubben arbetar för att medlemmarna får tillfälle att knyta personliga kontakter och utbyta erfarenheter, ta upp aktuella branschfrågor samt vidga och förbättra yrkeskunnandet. Förlagsklubben erbjuder olika typer av utbildningar samt fungerar som ett forum där man kan diskutera gemensamma yrkesfrågor bland annat vid seminarier och medlemsträffar.