NYHET! Ny grundkurs och ny fortsättningskurs i att göra e-böcker

 

Vi på Förlagsklubben har tagit fram ett nytt koncept för våra e-bokskurser.

GRUNDKURSEN - EN BESKRIVNING:

En erfarenhet från tidigare tillfällen när vi gett gett vår grundkurs i hur man gör e-böcker är att kursen i sig har varit väldigt uppskattad, men att vissa deltagare haft svårt att komma igång med att göra e-böcker på egen hand, speciellt om de inte satt igång genast, utan börjat glömma det som de lärt sig. Vissa deltagare har också kommit på nya frågor först efter kursens slut, när de börjat producera sina egna e-böcker. Därför har Förlagsklubben utvecklat en grundkurs och en fortsättningskurs med mål att göra dem ännu lite mer värdefulla i praktiken.

Den första kursdagen (9.00-ca 16.00) äger rum i en kurslokal med Windows-datorer och all nödvändig programvara. Om du hellre använder Mac och har en bärbar dator så går det bra att använda sig av den, men kontakta i så fall den kursansvarige i förväg för att försäkra dig om att du har den senaste versionen av de program som behövs under kursen. (InDesign CC finns i en 1-månads trialversion som räcker utmärkt för kursen.)

Kursläraren Esbjörn Hyltefors går under denna intensiva kursdag igenom hur man snabbt och enkelt konverterar en bok från InDesign CC till Epub, det filformat som har kommit att bli det ledande e-boksformatet i Sverige och världen. Du får själv bygga en e-bok med hjälp av exempelfiler som vi tillhandahåller. Under kursdagen får du bland annat lära dig:

- Vad är en e-bok är och hur är den uppbyggd?
- Likheter och skillnader mellan att producera en pappersbok och en e-bok
- Skillnaden mellan s.k. flödande och fastlayout
- Ett arbetsflöde med checklista för bra resultat
- Valideringsmetoder för den färdiga e-boken
- Tips och trix som förenklar arbetet.

Vid kursdagens slut får alla deltagare som vanligt sitt diplom, men även en hemläxa med färdiga exempelfiler för att snabbare komma igång med sin egen e-boksproduktion. (Det går givetvis även bra att arbeta med eget material.) Under de kommande två veckorna tar kursledningen emot supportfrågor via mail. Enklare frågor får deltagarna svar på direkt, medan svårare frågor sparas till en återsamling ungefär en månad efter kursdagen.

Återsamlingskvällen (18.00 – ca 20.00) äger rum i en föreläsningssal till vilken du, om du har behov, tar med dig din egen bärbara dator. Då samlas vi för att få svar på frågor och utbyta erfarenheter om problem och lösningar. De som inte kan eller vill närvara fysiskt kan koppla upp sig till återsamlingen via webben. Denna återsamlingskväll är självklart frivillig!

Övningsmaterial, lunch och fika ingår under den första kursdagen, medan fika ingår under återsamlingskvällen.

PRIS: 3500 kr

FORTSÄTTNINGSKURSEN - EN BESKRIVNING

Sedan Förlagsklubben började lära ut hur man producerar e-böcker har mycket hänt! Marknaden har växt både i Sverige och globalt, och läsverktygen har blivit både fler och bättre - oavsett om man läser e-böcker i läsplatta, tablet, mobil eller till och med datorn. Dessutom har själva e-boksformatet blivit mer kraftfullt; från att mest utgöra en digital kopia av pappersboken har den nu fått möjlighet att bättre utnyttja de möjligheter som den digitala tekniken erbjuder.

Ett återkommande önskemål från de som deltagit i kursen “Att producera e-böcker med InDesign” har varit en kurs som visar hur man “tar nästa steg”. Det kan exempelvis handla om att man vill göra ännu finare och bättre e-böcker av klassisk typ, men det finns också de som vill lägga till någon av de nya, lite mer avancerade funktioner som nu är möjliga. Dessutom fanns det områden som vi av tidsskäl bara hann beröra väldigt kort, eller inte alls, i grundkursen. Vi har nu därför tagit fram en fortsättningskurs där vi under en heldag (9.00 – ca 16.00) samt en följande återsamling (18.00 – ca 20.00) tillsammans med kursläraren Esbjörn Hyltefors fokuserar på flera spännande områden:

- Metoder och knep för att skapa en mer attraktiv e-bok
- Arbetsflöde för att skapa en e-bok från scratch (istället för att exportera en färdig InDesign-fil)
- Skillnaden mellan de klassiska flödande e-böckerna och de nya med s.k. fastlayout
- Att skapa en e-bok i InDesign utifrån importerat innehåll från Word
- Att lägga in moderna element som ljud och video
- Hur man kan lägga till interaktivitet till en e-bok och vad det kan användas till
- Att spara tid och/eller standardisera layouten genom att återanvända stilmallar
- Att arbeta effektivare i InDesign genom att hitta och installera smarta script

Precis som i den nya grundkursen kommer kursdagen att följas av två veckors supporttid när deltagarna har möjlighet att skicka frågor via mail till kursledningen. Tanken är inte bara att ge mer kunskap för kursavgiften, utan även att sporra deltagarna att snabbt komma igång med sin egen e-boksproduktion. Enklare frågor kan besvaras direkt medan mer komplicerade frågor kan få vänta till den återsamling som äger rum ungefär en månad efter kursen. Då återsamlas vi för där man både kan få svar på frågor och utbyta erfarenheter om problem och lösningar. För de som inte kan eller vill närvara fysiskt går det bra att koppla upp sig till återsamlingen via webben.

Den här kursen är lämplig även för den som har läst grundkursen, dvs. “Att ta fram e-böcker med InDesign”, eller som har skaffat sig motsvarande kunskaper på annat sätt. Om du har gått grundkursen tidigare men känner dig lite rostig så planerar vi underlag som ger dig möjlighet till förberedelse där vi har som mål att hjälpa dig att repetera det viktigaste och fräschar upp kunskaperna från sist.  

Den första kursdagen äger rum i en kurslokal med Windows-datorer och all nödvändig programvara. Om du hellre använder Mac och har en bärbar dator så går det bra att använda sig av den, men kontakta i så fall den kursansvarige i förväg för att försäkra dig om att du har den senaste versionen av de program som behövs under kursen. (InDesign CC finns i en 1-månads trialversion som räcker utmärkt för kursen.)

Övningsmaterial, lunch och fika ingår!

PRIS: 2500 kr


Vi återkommer inom kort med datum och möjlighet för dig att anmäla dig!