Förlagsklubben imponerades på Hagströmerbiblioteket

Detta besök blev snabbt fullbokat och förväntansfullt minglade vi före visning och föredrag!

Hagströmerbiblioteket är ett medicinhistoriskt forskningsbibliotek och bokmuseum som imponerar! Biblioteket bildades 1997 för att föra samman Karolinska institutets och Svenska Läkaresällskapets äldre boksamlingar under ett tak. Sedan sommaren 2010 finns biblioteket i gamla Haga tingshus invid Hagaparken - en vacker inramning som är värdig de vackra och sällsynta böckerna. Vi fick både ta del av många spännande berättelser. På nära håll se praktverk ända från 1500-talet och imponeras av boktryckarens kunskaper!