Kurser

På bara ett par sekunder bildar man sig en uppfattning om vad det är för bok man har framför sig, tack vare omslaget och formgivningen. Att förmedla rätt känsla är...
5 apr
Drottninggatan 97, 5 tr, Stockholm
Har du koll på skrivreglerna och hur de har uppdaterats? Hur ser Språkrådet i dag på vanliga tvistefrågor som exempelvis sin eller hans, före eller innan, varken eller...
25 apr
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm
Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker är fortsatt stor trots den snabba utvecklingen av konkurrerande digitala produkter och tjänster. Men är det lågt pris och...
14 sep
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm

Events

I takt med att de flesta dagstidningar skurit ner rejält på sin litteraturbevakning och många kulturtidskrifter för en tynande tillvaro har bokbloggarna kommit att stå...
30 mar
Drottninggatan 97, Stockholm
Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker ser glädjande nog ut att ha stabiliserat sig på en hög nivå, trots konkurrensen från den digitala världen. Men vad är...
29 aug
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm