Förlagsklubben presenterar: Redaktörspriset

Bokbranschens Redaktörspris instiftades 1994. Förlagsklubben har sedan dess stolt delat ut detta prestigefyllda pris till förlagsredaktör som i sitt arbete har varit särskilt uppskattad både av författare och arbetskamrater. Varje år är det en strid på kniven bland många duktiga redaktörer som nomineras och juryn har ett mycket hårt arbete att utse prisvinnaren!

Förlagsklubben delar ut Redaktörspriset till en förlagsredaktör som arbetat med verk som givits ut av ett förlag inom Svenska Förläggareföreningen. Priset utgörs av ett stipendium från Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond på 10 000 kronor och ett diplom. Prissumman skall användas till vidareutbildning eller studier, gärna i samband med en resa.

Rätt att kandidera till priset har förlagsredaktörer, även frilansare, som arbetat med faktaböcker, läromedel, skönlitterära böcker för vuxna eller barn, eller med annan typ av förlagsanknuten utgivning, till exempel inom multimedia. Frågor besvaras av Stefan Skog, Bokförlaget Nona (070-205 37 35).

Du kan nominera din kandidat genom att skicka in förslag, med en motivering, under nomineringstiden. Förläggareföreningen går ut med information till förlagen kring nomineringstidens början och slut. Pristagaren tillkännages på Förlagsklubbens årsmöte och hyllas under efterföljande årsfest!

Prisnämnd för redaktörspriset 2019 har varit: 

Bertil Wahlström, J.A. Lindblads Bokförlag samt representant för Understödsfonden; Elnaz Baghlanian, Svenska PEN; Johanna Haegerström, Albert Bonniers Förlag; Esbjörn Knutsson, Akademibokhandeln, Ada Wester, Lilla Piratförlaget, Anton Gustavsson, Weyler förlag, Anja Eriksson, Opal samt Stefan Skog, Bookstrap Publishing.

2019 års pris gick till frilansredaktören Tina Rabén, som började sin redaktörsbana på Bonniers 1995 och gick över till frilansande verksamhet 2002. Detta är den 26:e årgången av priset, som förutom ett diplom också består av prissumman 10 000 kronor.

Juryns motivering lyder

Noggrannhet, språkkänsla och lyhördhet är egenskaper som utmärker årets redaktörspristagare. Till dessa ska även fogas envishet, dramaturgisk blick samt pedagogisk skärpa – allt det som i kombination med en mångårig erfarenhet gör att såväl författare, översättare som förlag känner sig trygga i Tina Rabéns händer. 

Sagt om Tina

Ola Larsmo, författare:

– Jag har aldrig haft en mer noggrann och envis redaktör; hon har räddat mig från många fadäser. Dessutom är denna envishet och känsla för nyanser kopplad med en orubbligt positiv inställning. Man kan inte vara i bättre händer som författare.

Eva Gedin, förläggare och förlagschef, Norstedts:

– Som förläggare är man alltid i mycket trygga händer när Tina Rabén är redaktör.

Svante Weyler, Senior rådgivare och grundare av Weyler Förlag:

– Hennes arbete utmärks av extremt god språkkänsla och, vilket ofta förbises när redaktörer bedöms, väldigt god förmåga att väcka förtroende och respekt hos de författare och översättare hon arbetar med. 

Följande personer har hittills erhållit Redaktörspriset:

 • Tina Rabén, frilans (2019)
 • Sara Arvidsson, Albert Bonniers Förlag (2018)
 • Susanne Bardell Carlbring, Gothia Fortbildning (2017)
 • Ingemar Karlsson, frilans (2016)
 • Katarina Ehnmark Lundqvist, Wahlström & Widstrand (2015)
 • Susanna Eriksson Lundqvist, Bonnier Fakta (2014)
 • Lena Albihn, frilans (2013)
 • Ylva Blomqvist, Rabén & Sjögren (2012)
 • Elisabet Watson, Ordfront (2011)
 • Thomas Johansson, Liber (2010)
 • Peter Karlsson, Norstedts (2009)

 • Lena Pallin, Brombergs (2008)

 • Agneta Wallgren (2007)

 • Tomas Blom, frilans (2006)

 • Eva Stenberg, Ordfront (2005)
 • Gunilla Berglund, Albert Bonniers (2004)
 • Inga Wernolf, Verbum (2003)
 • Karina Klok Madsen och Tove Marling Kallrén, Bokförlaget Nya Doxa (2002)
 • Kerstin Ljunggren, Wahlström & Widstrand (2001)
 • Staffan Wahlgren, Bonnier Utbildning (2000)
 • Mette Ramel, Svensk Byggtjänst (1999)
 • Håkan Nygren, Norstedts Ordböcker (1998)
 • Ewa Malmborg, Rabén & Sjögren (1997)
 • Elin Annell, Bonnier Alba (1996)
 • Ingeborg Fernlund, Norstedts Förlag (1995)
 • Eva-Maria Westberg, Tidens Förlag (1994)