23 okt: Vad du gör när journalisterna ringer och när de INTE ringer?

Bland en rad viktiga, angelägna och matnyttiga förlagsinriktade utbildningar i höst märks denna kurs som sätter strålkastaren på hur du möter media.

Vad gör du när journalisterna ringer? Och vad gör du när de inte ringer? Du skulle aldrig gå oförberedd till en föreläsning eller en förhandling. Tänk likadant när du - frivilligt eller ofrivilligt - möter media. Vad är ditt huvudbudskap, vad du vill ska komma med ur intervjun och höras i mediebruset?

På kursen Att möta media den 23 oktober får du möjlighet att praktisera det du lär dig. Du får prova på att bli intervjuad och att tänka hur just du ska nå ut i medier.

Kursledare Pelle Thörnberg igenom hur journalisterna tänker, vad de behåller och vad de klipper bort, vilka medieutspel och fototillfällen som fungerar. Om du ger ett gott och ärligt intryck kan en kritisk granskning vara till din fördel. Du kan rent av styra vad som kommer med i artikeln eller inslaget! Här får du praktiska handfasta råd om möten med journalister; hur du kan träna på frågorna i förväg, formulera dina egna rubriker, skapa intresse, påverka bilden och - minska din oro.  

Pelle Thörnberg har lång erfarenhet som tv-journalist. Han har hjälpt och tränat både kända och okända personer från olika organisationer i hur man möter media.

Anmäl dig nedan!