Besök Vitterhetsakademien med Förlagsklubben

OBS! Denna aktivitet kan komma att skjutas upp till hösten. När akademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753 fick den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. När Gustav III ombildade akademien 1786 fick den det namn som fortfarande gäller: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien. Idag stöder Akademien en omfattande konferens- och symposieverksamhet samt strävar efter att finansiera projekt med högt vetenskapligt värde vilka inte prioriteras av offentliga anslagsgivare. Följ med Förlagsklubben den 20 maj på detta unika besök till Akademien och dess förlagsverksamhet samt en guidad visning av museivåningen!

Pris
100kr
Sista anmälningsdatum
Datum
Slutdatum
Plats
Villagatan 3, Stockholm