Ta fram e-böcker i Indesign - kurs särskilt för förlagsarbete

Här på hemsidan kan du anmäla dig till vår väldigt populära kurs i Indesign som är särskilt anpassad till förlagsbranschen.

19 november Ta fram e-böcker med Indesign. I takt med att e-boken blivit ett allt populärare bokformat på marknaden har det också blivit enklare att producera e-böcker. Enklast görs det med hjälp av det verktyg som många redan använder för att producera pappersböcker, nämligen InDesign. Den här kursen är lämplig även för dig som inte har teknisk bakgrund eller tidigare erfarenhet av e-boksproduktion. Kurslärare Esbjörn Hyltefors går igenom hur man med InDesign går till väga för att snabbt och enkelt konvertera en bok till Epub, det format som har kommit att bli det ledande e-boksformatet i Sverige och världen. Du får under kursen själv bygga en e-bok.

Kursen sker i Indesign 5.5, men likheter och skillnader med 6.0 tas upp.