NY KURS! Fördjupningskurs i språkriktighet

Vill du fördjupa dig i språkriktighetsfrågor och diskutera dem med yrkeskollegor under ledning av en av Språkrådets språkvårdare? Nu anordnar Förlagsklubben en fördjupningskurs i språkriktighet med syftet att gå mer på djupet med diverse språkproblem som du stöter på i ditt arbete. Exempel på ämnen som tas upp utifrån de mest aktuella språkrekommendationerna är kommatering och annan interpunktion, redigering vid anföring, styckemarkering och val mellan alternativa ordformer och stavningar. Hur kan man tänka kring sådant som språklig konsekvens när man redigerar och språkgranskar manus? Vilka olika referensverk går jag bäst till i olika typer av språkriktighetsfrågor? Hur argumenterar man med författare som har bestämda men inte alltid välgrundade uppfattningar om språkriktighetsfrågor?

På kursen varvas kursledarens genomgångar med en workshop. I workshoppen kommer vi i första hand att utgå från deltagarnas egna exempel på knepigheter i manus. Som deltagare får du gärna bidra med utdrag ur texter du arbetat med eller just nu arbetar med och där du stött på problem. 

Det här är en praktisk fortsättning på den kurs i språkriktighet som Förlagsklubben anordnade under 2017. Det är dock inget krav att du gått den för att delta i den här kursen.

Om kursledaren: Gabriella Sandström är examinerad språkkonsult i svenska och arbetar som språkvårdare på Språkrådet. Hon har mångårig erfarenhet från förlagsbranschen, bland annat som fackboksredaktör.

Datum: 6 mars
Tid: 18.00-21.00
Plats: Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, 5 tr
Pris: 1300 kr

Avancerad
Sista anmälningsdatum
Datum
Plats
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm