Praktisk bokkalkylering och lönsamhet

Bokköparnas betalningsvilja för pappersböcker är obruten, trots den snabbt stigande konkurrensen från de digitala ljudböckernas prenumerationstjänster. Det är därför viktigare än någonsin att förstå vilka slags bokprojekt som bygger upp ett livskraftigt förlag.

På den här praktiskt inriktade kalkylkursen räknar vi på hur produktionskostnader, f-priser, rabatter, royalty, förhandsstöd och andra faktorer avgör om ett bokprojekt är genomförbart eller ej. Under kvällen ligger fokus på att tillsammans gå igenom och diskutera exempelkalkyler för att förstå hur de olika faktorerna kan påverka ett bokprojekts ekonomiska förutsättningar. Någon vecka före kursen skickas ett kortare inläsningsmaterial samt en enkel övningskalkyl ut, som förberedande underlag. Deltagarna får gärna också ta med egna exempel att diskutera kring utifrån kursens kalkylmodeller.

Kursledare är Ulf Ivarsson, ekonom och förlagskonsult med mångårig erfarenhet av bokbranschen (www.forlagskonsult.se).

Datum: 18 september
Tid: 18.00–21.00
Plats: Förläggareföreningens lokaler, Drottninggatan 97, 5 tr.
Pris: 1350 kr

Lättare förtäring ingår under kvällen. För att gå denna kurs måste man vara medlem i Förlagsklubben. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning sker vid uppvisande av läkarintyg.

 

 

Grundläggande
Sista anmälningsdatum
Datum
Plats
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm