Lena Albihn: Årets redaktör!

Förlagsklubbens redaktörspris delas ut till en förlagsredaktör som arbetat med verk som givits ut av ett förlag inom Svenska Förläggareföreningen. Priset utgörs av ett stipendium på 10 000 kronor och ett diplom. Prissumman skall användas till vidareutbildning eller studier, gärna i samband med en resa. Rätt att kandidera till priset har förlagsredaktörer, även frilansare, som arbetat med faktaböcker, läromedel, skönlitterära böcker för vuxna eller barn, eller med annan typ av förlagsanknuten utgivning, till exempel inom multimedia.

I år har Förlagsklubbens redaktörspris tilldelats Lena Albihn

Juryns motivering:

Bokbranschens redaktörspris 2013 tilldelas Lena Albihn för hennes osvikliga förmåga att med känsla, kunnighet och exceptionell noggrannhet forma de mest utmanande texter till fungerande och njutbar prosa inom skilda sakområden, som omvittnar hennes bredd och beläsenhet. Likt en kärleksfull trädgårdsmästare tuktar och trimmar hon varsamt och tålmodigt sina författares texter till fulländning – och får dem att blomma.

Om Lena Albihn

Lena Albihn, 59, är mångårig medarbetare på Natur och Kulturs allmänlitterära avdelning men sedan några år frilansande, främst inom läromedelssidan.

Några av de många verk som hon arbetat med är det rikligt illustrerade Instrumentens drottning – Orgelns historia och teknik av Hans Hellsten för alla med musikintresse och den akademiska kursboken Ätstörningar – bakgrund och aktuella behandlingsmetoder under redaktion av David Clinton och Claes Norring. I översättning har hon bland annat redigerat biografin Nietzsche av Rüdiger Safranski och Colleen McColloughs historiska roman Morgans färd.

När bilderna är många, textens komplexitet är hög eller författargruppen är stor – då ombeds särskilt ofta Lena att ta sig an manuset. Med stadga och lågmäld humor vårdar hon sina författare tills målet är nått: färdig bok i tid.  För detta är författarna mycket tacksamma. I förordet till Det kognitiva samtalet i vården skriver Giacomo d’Elia om Lena att hon ”med noggrannhet och värme försökt bättra på mitt författarskap”.

Lena Albihns professionella förhållande till boken inkluderar också att hon från mitten av 1980-talet till slutet av 90-talet var intendent på Bokauktionskammaren, en del av Stockholms Auktionsverk. Hon gjorde där urval av bokverk till auktionskataloger och skrev presentationer till dessa samt värderade enskilda verk och hela samlingar.

Några författarröster om Lena Albihn:

"Där hon har varit lyfter texten och blir bättre, utan att man någonsin som författare upplever att den har förändrats så den inte riktigt känns igen." Åsa Nilsonne

"Jag kan inte nog betona hennes viktiga roll för mina böckers tillkomst i ett samarbete som har spänt över de senaste tio åren." Anna Kåver

"Lena är i mina ögon idealet för en lyhörd, sträng, kunnig, noggrann, saklig, rak och inspirerande redaktör. Hennes motto är 'reducera!'” Owe Wikström

Prisnämnd för redaktörspriset 2013 är: Bertil Wahlström, J.A. Lindblads Bokförlag samt representant för Understödsfonden; Helene Atterling, Wahlström & Widstrand; Martin Kaunitz, Albert Bonniers Förlag; Esbjörn Knutsson, Akademibokhandeln, Sofia Brattselius-Thunfors, Piratförlaget, Nina Västerbro, Natur och Kultur samt Stefan Skog, Norstedts Förlag.

Följande personer har hittills erhållit priset: Eva-Maria Westberg, Tidens Förlag (1994); Ingeborg Fernlund, Norstedts Förlag (1995); Elin Annell, Bonnier Alba (1996); Ewa Malmborg, Rabén & Sjögren (1997); Håkan Nygren, Norstedts Ordböcker (1998); Mette Ramel, Svensk Byggtjänst (1999); Staffan Wahlgren, Bonnier Utbildning (2000); Kerstin Ljunggren, Wahlström & Widstrand (2001) samt Karina Klok Madsen och Tove Marling Kallrén, Bokförlaget Nya Doxa (2002), Inga Wernolf, Verbum (2003), Gunilla Berglund, Albert Bonniers (2004), Eva Stenberg, Ordfront (2005), Tomas Blom, frilans (2006), Agneta Wallgren, Bonnier Carlsen (2007), Lena Pallin, Brombergs (2008), Peter Karlsson, Norstedts (2009), Thomas Johansson, Liber (2010), Elisabeth Watson Straarup, Ordfront (2011), Ylva Blomqvist, Rabén & Sjögren (2012).