Nominera din kandidat till Redaktörspriset 2015!

Du kan nominera din kandidat genom att skicka in förslag, med en motivering, under nomineringstiden till stefan.skog@norstedts.se dock senast den 31 mars.

Varje år är det en strid på kniven bland många duktiga redaktörer som nomineras och juryn har ett mycket hårt arbete att utse prisvinnaren! 

Vinnaren tillkännages på Förlagsklubbens årsmöte den 6 maj och hyllas under efterföljande årsfest!

Förlagsklubben delar ut Redaktörspriset till en förlagsredaktör som arbetat med verk som utgivits ut av ett förlag inom Svenska Förläggareföreningen. Priset utgörs av ett stipendium från Stiftelsen Bokbranschens Understöds- och Utbildningsfond på 10 000 kronor och ett diplom. Prissumman skall användas till vidareutbildning eller studier, gärna i samband med en resa.

Rätt att kandidera till priset har förlagsredaktörer, även frilansare, som arbetat med faktaböcker, läromedel, skönlitterära böcker för vuxna eller barn, eller med annan typ av förlagsanknuten utgivning, till exempel inom multimedia.

Frågor besvaras av Stefan Skog, 010-744 20 42 alt 070-205 37 35.