Arkiv, juni 2019

Förlagsklubben på Volante förlag

Många av oss medlemmar besökte värmen på Volante förlag en kylig kväll i mars; en rundvandring på förlaget och sedan fick vi medlemmar svar på alla våra frågor nere i bokhandeln. Snabbt etablerades känslan av vad Volante är - ett allmänutgivande förlag med tyngdpunkt på sakprosa, populärvetenskap, forskning- och debatt samt management- och business. Vi fick ta del av vad Volante brinner för; böckerna och människorna bakom dem.