Förlagsklubbens medlemsträffar

Förlagsklubben inbjuder kontinuerligt till medlemsträffar där du kan möta kollegor från andra delar av vår bransch. Vi brukar inbjuda en aktuell person som håller ett kortare föredrag.

Vår tanke med medlemsträffarna är att ge inspiration och möjlighet att lära känna nya personer i branschen under informella former.

Svenskan går bananer – ett föredrag om översättningssvenska

Svenskan går bananer – ett föredrag om översättningssvenska
Att engelskan smyger sig in i och påverkar svenskan är ett språkfenomen som inte minst många förlagsmedarbetare är bekanta med i arbetet med översättningar. Nu...
Läs mer