Förlagsklubbens medlemsträffar

Förlagsklubben inbjuder kontinuerligt till medlemsträffar där du kan möta kollegor från andra delar av vår bransch. Vi brukar inbjuda en aktuell person som håller ett kortare föredrag.

Vår tanke med medlemsträffarna är att ge inspiration och möjlighet att lära känna nya personer i branschen under informella former.

Förlagsklubben har skolstart och kör igång höstens program med en kväll i interpunktionens tecken! Kom och lyssna på Alva Dahl, fil. dr. i nordiska språk och litterär...
29 aug
Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, Stockholm