Bo Cavefors bokförlag på det svenska 1960- och 70-talens litterära fält

Bo Cavefors bokförlag har omgärdats av en stark mytbildning. Med en utgivningsprofil som var samtidigt stringent och egensinnig lyckades förlaget och förläggaren redan tidigt att få en hängiven beundrarskara. Förlaget, som startade sin verksamhet 1959, publicerade under en tjugoårsperiod över 620 titlar i flera olika genrer. Det verkade under en dynamisk period på den svenska bokmarknaden, bland annat präglad av pocketbokens genomslag på 60-talet, avregleringarna 1970 och den så kallade förlagskrisen. För att inte tala om det politiska klimatet i stort, med studentrevolter och starka vänstervindar. Med dryga trettio års perspektiv framstår Cavefors utgivning som både unik och tidstypisk. I sin pocketserie, kallad BOC-serien, presenterade förlaget 1960-talsfilosofer som Michel Foucault, Roland Barthes och Louis Althusser för en svensk publik. Cavefors gav ut Karl Marx och Kim Il Sung, såväl som den pro-fascistiske Ezra Pound och den konservative Ernst Jünger. Han var Peter Weiss svenske förläggare och introducerade från tidigt 1960-tal samtida afrikanska kanonförfattare som Ngũgĩ wa Thiong'o och Wole Soyinka på den svenska bokmarknaden. I mitten av 1970-talet var det Cavefors som lyfte undergroundpoeten Bruno K Öijers dikter från en mindre stencilskriftspublik till en bredare kulturintresserad allmänhet.

I sitt föredrag kommer Ragni Svensson, doktorand i bokhistoria vid Lunds universitet, berätta om Cavefors märkliga förläggargärning utifrån ett pågående avhandlingsprojekt med arbetstiteln ”Bo Cavefors bokförlag på det svenska 1960- och 70-talens litterära fält”.

Var: Förläggareföreningen, Drottninggatan 97, 5 tr
När: 12 april, kl 17.30
Pris: 50 kr (betalas på plats)
Vin (för 20 kr), alkoholfri dryck och lättare tilltugg serveras under kvällen.

Anmälan sker till: forlagsklubben.sthlm@gmail.com

VÄLKOMMEN!

 

Sista anmälningsdatum
Datum