Från högmarginalbransch till lågpristräsk!

En digital strategi för att överleva som bokklubb.

Många i förlagsbranschen saknar kompetens nog för att hänga med i den digitala utvecklingen. Resultatet har blivit att tiden för vissa stannat någon gång kring 1979. Samtidigt har bokpriserna pressats och kunderna blivit allt mer aktiva på nätet. I en sådan utveckling blir den som står still den som i själva verket går bakåt .

För bokklubbarnas del har detta resulterat i sjunkande medlemstal och halverad försäljning. Enligt HUI sjönk klubbarnas försäljning med 12,4 % bara under första halvåret 2012.

Undantagen är få – eller rättare sagt två: Harlequin och Svenskt Militärhistoriskt bibliotek (SMB). Båda är starkt nischade verksamheter; den ena mest för henne, den andra mest för honom. Och båda har anammat de fantastiska säljmöjligheter webben erbjuder.

Nu ordnar Förlagsklubben ett besök på SMB där SMB:s chef, Per-Anders Lundström, berättar om hur man förvånansvärt snabbt, men inte utan viss smärta, gått från analogt till digitalt. Resultatet talar för sig självt: Stabilt medlemsantal och ökande omsättning. I dag värvas 92% av medlemmarna in digitalt och 88% av försäljningen sker via webben. Och allt sker via stängda sajter och e-kommunikation som  ingen utomstående kan ta del av. Som medlem i Förlagskubben får du härmed en sällsynt möjlighet att få del av alla de hemligheter som ligger bakom klubbens odiskutabla framgångar.

Är du eller vill du vara snabb, smart och modern? I så fall bör du följa med Förlagsklubben till SMB. Vi besöker SMB:s kontor på Försvarshögskolan vid KTH/Östra station, T-banan Tekniska högskolan. Efter föredraget bjuder SMB på mat och dryck så vi kan fortsätta informationsutbytet under trevliga former.

Sista anmälningsdatum
Datum
Plats
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm