Kursnyhet! Förlagsavtalet – grundbulten i framgångsrik förlagsverksamhet

Bakom varje lyckosamt och uthålligt samarbete mellan författare och förläggare finns ett välfungerande förlagsavtal. Därför erbjuder Förlagsklubben nu en helt ny kurs om förlagsavtal. Kursen passar dig som vill ha en grundläggande förståelse för varför förlagsavtalet utgör basen för såväl enskilda bokprojekt som ett förlags verksamhet.

Kursledaren Ulf Ivarsson, förlagskonsult med mångårig branscherfarenhet, går igenom förlagsavtalets grunder: parterna, avtals ingående, ideell rätt, överlåtelse av den ekonomiska rätten, löptid, uppsägning, upphörande av avtal vid konkurs eller obestånd, med mera. Därefter avhandlas de olika slags ersättningsmodeller som vi kan se i branschen idag – royalty, nettointäktsberäkning, vinstdelning, per lyssning/visning – och hur dessa speglar såväl traditionella som nyare affärsmodeller. Fokus ligger på de ekonomiska konsekvenser som olika avtal ger upphov till kopplade till risk, intäkter, hävstänger, garantihonorar och utlandsroyalty.

Datum: 19 november
Tid: 18.00–21.00
Plats: Förläggareföreningens lokaler, Kungstensgatan 38, 2 tr.
Pris: 1 350 kr

Lättare förtäring ingår under kvällen. För att gå denna kurs måste man vara medlem i
Förlagsklubben. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning sker vid uppvisande av
läkarintyg.

Grundläggande
Pris
1 350kr
Sista anmälningsdatum
Datum
Slutdatum
Plats
Kungstensgatan 38 2 tr, Stockholm