FULLBOKAD! Kursnyhet: Att redigera översättningar

Förlagsklubben erbjuder hösten 2021 en helt ny kurs om att redigera översättningar. Kursen hålls i fysisk form och riktar sig till dig som redigerar översättningar av skön- och faktalitteratur. Kursledarna Corinna Müller (förlagsredaktör) och Erik MacQueen (översättare) belyser samspelet mellan översättare och redaktör utifrån en mängd praktiska exempel.

Erik MacQueen ger en kort introduktion till grundläggande översättningsteori och ekvivalensbegreppet, alltså den övergripande frågan vad en ”bra” översättning är.Corinna Müller berättar vad redaktörsarbete innebär, hur man ger översättaren konstruktiv återkoppling på en text, och hur redigering skiljer sig från exempelvis lektörs- eller korrekturläsning. Tillsammans med kursdeltagarna diskuterar vi olika typer av ekvivalens (semantisk, pragmatisk, lingvistisk etc.), ger exempel på översättningar och redaktörens respons samt lyfter frågan om vem som har sista ordet.

Om kursledarna:

Corinna Müller är förlagsredaktör med över femton års erfarenhet. Hon frilansar och anlitas av ett flertal av de ledande förlagen. Hon har en magisterexamen från Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, med litteraturvetenskap som huvudämne. Hon leder kurser på Förlagsklubben och föreläser på Förlagsvetenskap på Stockholms universitet.

Erik MacQueen har översatt bland andra Emma Cline, Teju Cole, Ayòbámi Adébáyò och Bruce Springsteen till svenska. Han har en master från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och har undervisat i översättning på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. 

Datum: torsdagen den 25 november
Tid: 18.00–21.00
Plats: Förläggareföreningens lokaler, Kungstensgatan 38, 2 tr.
Pris: 1 350 kr

Lättare förtäring ingår under kvällen. För att gå denna kurs måste man vara medlem i Förlagsklubben. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning sker vid uppvisande av läkarintyg.

Grundläggande
Pris
1 350kr
Datum
Slutdatum
Plats
Kungstensgatan 38, Stockholm