Att redigera översättningar

Förlagsklubben erbjuder nu på nytt sin populära kurs om att redigera översättningar. Kursen riktar sig till dig som redigerar översättningar av skön- och faktalitteratur. Kursledarna Corinna Müller (förlagsredaktör) och Erik MacQueen (översättare) belyser samspelet mellan översättare och redaktör utifrån en mängd praktiska exempel. Erik MacQueen ger en kort introduktion till grundläggande översättningsteori och ekvivalensbegreppet, alltså den övergripande frågan vad en ”bra” översättning är.
 Corinna Müller berättar vad redaktörsarbete innebär, hur man ger översättaren konstruktiv återkoppling på en text, och hur redigering skiljer sig från exempelvis lektörs- eller korrekturläsning.

Tillsammans med kursdeltagarna diskuterar vi olika typer av ekvivalens (semantisk, pragmatisk, lingvistisk etc.), ger exempel på översättningar och redaktörens respons samt lyfter frågan om vem som har sista ordet. Som vanligt erbjuder kursen även utmärkt tillfälle till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna i de gemensamma diskussionerna.

Om kursledarna:

Corinna Müller är förlagsredaktör med tjugo års erfarenhet. Hon frilansar och anlitas av de ledande förlagen. Hon har en magisterexamen från Kulturvetarlinjen, Stockholms universitet, med litteraturvetenskap som huvudämne. Hon leder kurser på Förlagsklubben och har föreläst på Förlagskunskapen på Stockholms universitet.

Erik MacQueen har översatt bland andra Emma Cline, Teju Cole, Ayòbámi Adébáyò och Bruce Springsteen till svenska. Han har en master från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet och har undervisat i översättning på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet.

Datum: 28 november

Tid: 18.00–21.00

Plats: Förläggareföreningens lokaler, Kungstensgatan 38, 2 tr.

Pris: 1 350 kr

Anmäl dig här: https://minsida.foreningshuset.se/forlagsklubben/evenemang/e9bf2593-355…

Lättare förtäring ingår under kvällen. För att gå denna kurs måste man vara medlem i Förlagsklubben. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning sker vid uppvisande av läkarintyg.

Grundläggande
Pris
1 350kr
Sista anmälningsdatum
Datum
Slutdatum
Plats
Kungstensgatan 38, 2 tr., Stockholm