Matnyttig kurs med Måns Berg ger tips och tricks i det viktiga redaktörsarbetet

Denna kursnyhet med Måns Berg (bokformgivare och typograf på designbyrån Typ&Design) var mycket uppskattad och gav många matnyttiga tips och tricks i det viktiga redaktörsarbetet. Det var uppenbart ett stort sug efter kursen, eftersom den väldigt snabbt blev fullbokad. Men misströsta inte! Förlagsklubben kommer inom kort åter att erbjuda den under hösten.

Här kommer en kort beskrivning av denna populära kursnyhet "Effektiv hantering av manus och korrektur – från redigering till tryckning".

Utöver den språkliga redigeringen är en viktig del av redaktörens arbete att iordningställa Wordmanuset till sättning. Efter sättning följer korrekturvändor. Ett väl utfört grundarbete i dessa två faser sparar mycket tid hos sättaren. Under kursen gjordes en djupdykning i lösningar och tricks för ett effektivt arbetsflöde vid bokproduktion. Arbete med kopplade mallar i Word och Indesign, generering av professionellt utformade index, komplexa korrektur i pdf-format med mera togs också upp.