Förlagsklubben goes Amsterdam. Inspirerande och välorganiserat!


Tidigare år har vi besökt den engelska, danska och finska förlagsvärlden, och i år var det dags för spännande spaning i den nederländska förlagsvärlden! 

En av deltagarna: "Stort tack för en inspirerande och välorganiserad resa. Vi kom hem med huvudet fullt av idéer och solbrända näsor :) Vi ser mycket fram mot nästa års resa." (Katarina Larsson, Timbro)

Vi började med att besöka Dutch Publishers Association där vi fick en bred och intressant genomgång av hur det ser ut i den nederländska förlagsvärlden. En mycket bra start för fortsatta besök!

Letterenfonds är en nederländsk kulturfond som aktivt verkar som en kontaktyta mellan olika länders utgivning och stöder översättningar. Här kunde vi konstatera att man i nederländerna översätter en hel del svenska författare, medan väldigt få nederländska författare översätts till svenska..

I den vackra trädgården på AW Bruna lärde vi känna detta stora förlag med imprint Signatuur som har flera nyare svenska författarskap. Även Ambo Anthos berättade om sin utgivning som omfattar svenska författare, bland annat två motpoler som P-O Enquist och Camilla Läckberg.

Om AW Bruna och Ambo Anthos kan sägas vara traditionella förlag, så kan Lebowski Publisher sägas vara en uppstickare som arbetar mycket med kreativ marknadsföring, inspirerade av musikvärlden.

Vad är böcker om de inte läses? Just detta tar Bookarang fasta på när de utvecklar en ny digital tjänst för smarta lästips.

Tiden medgav även besök på bokhandlare, bland annat Athanaeum - en bokhandel med anor och ett brett utbud.