Dagens och morgondagens medielandskap

Under den här kursen kommer vi att prata om dagens föränderliga medielandskap och hur man ser på de kommande årens utveckling. Vi tar även upp mediernas arbetsvillkor och hur man bäst samarbetar med media. Målet med kvällen är ett ge en större insikt i hur medier fungerar, hur man bäst når fram med sitt budskap, hur man hanterar en kris och hur vi ser på framtiden. Kursledare är Anders Nilsson och Simon Vikström. Anders Nilsson har mångårig erfarenhet som journalist och kommunikations- och kriskonsult och Simon Vikström arbetar med sociala medier och leder sedan många år kurser på Berghs School of Communication inom detta område.

Kursen ges i liten grupp, vilket innebär att det finns möjlighet för dig att ställa frågor och att gruppen kan diskutera olika aspekter av detta brännande ämne!

Sista anmälningsdatum
Datum
Plats
Förläggareföreningen Drottninggatan 97 Stockholm