Kväll med Översättarsektionen

Vilken roll spelar redaktören när man arbetar med en översatt bok? (En stor roll, inte minst blir det roligare att vara översättare om redaktören är duktig.) Vems ord väger tyngst – översättarens eller redaktörens? (Översättarens, som ju har rättigheterna till sin översättning.) Och vad finns det för för- och nackdelar att redaktören inte alltid kan språket man översätter ifrån? Dessa och många andra frågor diskuterades när Förlagsklubbens medlemmar fick chansen att träffa medlemmar från Författarförbundets översättarsektion.

Det var en mycket trevlig och avslappnad kväll som gick av stapeln i början av november i Författarförbundets lokaler på Drottninggatan. Ett femtiotal medlemmar från de två föreningarna hade kommit för att utbyta tankar och idéer kring hur samarbetet mellan översättare och redaktörer kan utvecklas och förbättras. Något som tidigt kom fram i diskussionen var att översättaravtalet uppskattas av både översättarna och förlagen. Även förlag som inte är medlemmar i Förläggarföreningen använder det och det har förbättrat för alla inblandade.

En fråga som diskuterades var vad som egentligen ingår i översättarens jobb, och vad som är förlagets arbete. Flera översättare upplever att kommunikationen inte alltid fungerar så bra med redaktörerna, och att ett möte innan arbetet börjar skulle underlätta samarbetet. Ett annat problem är tidsbristen i slutet av processen som kan leda till att man upplever att man förlorar kontrollen över sin översättning.

Förhoppningsvis leder fler träffar till ett ökat samarbete och samförstånd mellan översättare och redaktörer. Från Förlagsklubbens sida ser vi gärna en fortsatt samverkan!