Besök på Berättarministeriet

Berättarministeriets pedagogiska metod bygger på storytelling och lockar på ett lustfyllt och kreativt sätt barn, oavsett kunskapsnivå, att erövra det skrivna ordet. Berättarministeriets vision är ett Sverige där alla är trygga i det skrivna ordet och har förutsättning att aktivt delta i samhällslivet.

Berättarministeriet är en icke vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som verkar som ett stöd för lärare i socioekonomiskt utsatta områden. Det gör de genom att erbjuda kostnadsfria, kreativa och pedagogiskt utformade skolprogram för årskurs 2-5, allt för att stärka elevernas relation till det skrivna ordet.

Följ med Förlagsklubben ut till ett av Berättarministeriets utbildningscenter i Husby, där barnen skriver och skapar sina egna berättelser. Vi får höra om stiftelsen Berättarministeriets idé, verksamhet, medarbetare och volontärer … och alldeles säkert många fina, roliga exempel på alla barns outtömliga, makalösa fantasi!

Anmäl dig till Förlagsklubbens Jessica Brogren på brogren.jessica@gmail.com senast den 20 mars.

Datum: 21 mars
Tid: 17.30-19.30
Plats: Edvard Griegsgången 9, Husby Centrum

Sista anmälningsdatum
Datum