Grundkurs i Förlagsjuridik - fokus på bildrättigheter

En god kännedom om elementär förlagsjuridik blir allt viktigare i förlagsbranschen, inte minst med hänsyn till den tekniska och rättsliga utvecklingen samt frånvaron av en central branschreglering. I år fokuserar Förlagsklubbens juridikkurs på frågor kring bilders upphovsrätt och de villkor som ställs för att få publicera bilder i tryck eller på webben eftersom detta utgör ett särskilt komplext område.


Kursdeltagarna får möjlighet att koncentrera sig på olika juridiska frågor som kan uppstå i samband med utgivningen av en bok eller läromedel. Hur hanterar man bilder som man inte själv är upphovsman till? Vilka bilder är fria att använda, och i vilka fall måste man söka tillstånd? Om du har frågeställningar som du önskar få belysta, har du som kursdeltagare möjlighet att några dagar före kursen sända in dem till kursledaren.


Kursledare är Mikaela Zabrodsky, jurist på Svenska Förläggareföreningen, med tidigare erfarenhet från advokatbyrå.


Lättare fika ingår under kvällen.


För att gå denna kurs måste du vara medlem i Förlagsklubben och anmälan är bindande. Vid avbokning krävs läkarintyg. 


När: 3 maj

Sista anmälningsdatum: 24 april

Tid: 18.00-21.00

Plats: Förläggareföreningen 97, 5 tr.

Pris: 1300 kr

Grundläggande
Sista anmälningsdatum
Datum