Stor uppslutning på föredrag om Svenska skrivregler

Förlagsklubben rivstartade vårsäsongen med ett välbesökt föredrag om den nya utgåvan av Svenska skrivregler. Strax över 30 medlemmar trotsade snöstormen som svepte över Stockholm för att ta sig till  Förläggareföreningens konferensrum. Ola Karlsson, Svenska skrivreglers redaktör och till vardags språkvårdare på Språkrådet, berättade om nyheter i skrivreglerna och inte minst hur han och kollegorna på Språkrådet arbetat för att ta fram alla råd och rekommendationer. Den stora publiken var på hugget och flikade in frågor och exempel och flera gånger brast församlingen förtjust ut i skratt åt någon av de många extra språknördiga referenserna. Kvällen erbjöd också möjlighet till mingel och erfarenhetsutbyte med vin och snacks.

För de riktigt intresserade erbjuder Förlagsklubben den 6 mars en ny, fördjupande kurs i språkriktighet med Gabriella Sandström, även hon språkvårdare på Språkrådet.