Arkiv, januari 2018

Stor uppslutning på föredrag om Svenska skrivregler

Förlagsklubben rivstartade vårsäsongen med ett välbesökt föredrag om den nya utgåvan av Svenska skrivregler. Strax över 30 medlemmar trotsade snöstormen som svepte över Stockholm för att ta sig till  Förläggareföreningens konferensrum. Ola Karlsson, Svenska skrivreglers redaktör och till vardags språkvårdare på Språkrådet, berättade om nyheter i skrivreglerna och inte minst hur han och kollegorna på Språkrådet arbetat för att ta fram alla råd och rekommendationer.